Πέργκολες

Πέργκολα Ανεξάρτητης Στήριξης

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η πέργκολα ανεξάρτητης στήριξης αποτελεί ιδανική εφαρμογή της τέντας πέργκολας χωρίς τη χρησιμοποίηση κάθετης στήριξης.

Πέργκολα Κλασική

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

Η τέντα πέργκολα αποτελεί ιδανική λύση κάλυψης μεγάλων εξωτερικών επιφανειών.

Πέργκολα Τοξότη

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ

Η τοξοειδής τέντα πέργκολα αποτελεί ιδανική λύση κάλυψης μεγάλων εξωτερικών επιφανειών.